Dowóz

Dowóz do 7 km - 19,00 zł

Powyżej 7 km - 3,5 zł za każdy dodatkowy kilometr

Opakowanie płatne 2,00 zł